KURS ADR    KURS ADR PODSTAWOWY    KURS ADR SPECJALISTYCZNY    KURS DORADCA ADR    NALEWAKI - KURS UNO
e-mail: ozon@kursadr.pl
"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa tel. 603 626 080,   603 595 147         e-mail: ozon@kursadr.pl              
kurs ADR podstawowy,    kurs ADR specjalistyczny,    kurs Doradca ADR,    kurs UNO - nalewaki

MENU
STRONA GŁÓWNA

  Strona główna    STRONA GŁÓWNA


  Doradca ADR (DGSA)    DORADCA ADR (DGSA)


  Cena kursu ADR    CENA KURSU / SZKOLENIA


  Terminy kursu ADR    TERMINY KURSU / SZKOLENIA


  Formularz zgłoszeniowy    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa prowadzi szkolenia:

1. Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne:
   - kurs ADR podstawowy  więcej informacji ...
   - kurs ADR specjalistyczny:

     - przewóz w cysternach  więcej informacji ...
     - przewóz materiałów wybuchowych (klasa 1 )   więcej informacji ...
     - przewóz materiałów promieniotwórczych (klasa 7)  więcej informacji ...


2. Kurs Doradca ADR (Doradca DGSA).

3. Kurs UNO (nalewaki) - napełnianie i opróżnianie zb. transportowych.

4. Kurs ADR dla pracowników.

Wykonujemy obowiązki:
-  Doradcy ADR - Doradca DGSA,
-  Inspektora BHP.
"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa prowadzi kurs ADR:      kurs ADR podstawowy,      kurs ADR specjalistyczny,      kurs Doradca ADR (DGSA),      kurs UNO - nalewaki.      Wykonujemy sprawozdania ADR.      Pełnimy obowiązki:      Doradcy ADR / DGSA,      inspektora BHP.